TV SC plus s.r.o., Televizní studio České Budějovice
Televizní studio České Budějovice
 
 
Vám nabízí

 • natočení komerčního, propagačního i výukového filmu v profesionálním systému Betacam

 • sestříhaný a kompletně ozvučený
 • do 10 000 Kč/min
 • při použití hudebního doprovodu z produkce jiných studií účtujeme navíc
 • 700 Kč/min
 • scénář vypracuje na základě zákazníkem dodaných podkladů pracovník TV SC PLUS
 •  
 • zákazník obdrží zhotovený film na kazetě VHS, každá další kopie
 • 200 Kč/ks
  (včetně kazety)

 • jazykové mutace Vašich audiovizuálních materiálů

 • při dodání překladu
 • 800 Kč/min
 • při zajištění překladu TV SC PLUS
 • 1 500 Kč/min

 • odvysílání propagačního nebo reklamního filmu v ostatních televizních společnostech (Nova, Prima, ČT)


 • výroba reklamního spotu

 • cenu určuje náročnost a rozsah natáčení dle předem schváleného scénáře
 •  

 • sestřih videomateriálu dodaného zákazníkem

 • podle požadavků sestříháme, opatříme komentářem a hudbou a předáme na kazetě VHS, S-VHS, Betacam
 • 2 000 Kč/min


   
  (c) Radek Froulík 1998